קורס פרקטי להטמעת תקנות אבטחת מידע והיערכות לאירוע סייבר בסוכנויות ביטוח

מספר המקומות מוגבל ל-20 משתתפים בכל מועד

סילבוס הקורס


תוכן הקורס:

השינויים העסקיים והשינויים הטכנולוגיים מזינים אלה את אלה ומשפיעים זה על זה. הדרישות לאבטחת המידע, הולכות וגוברות.

הקורס נועד להקנות את הידע הנדרש ליישום פרקטי של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) והיערכות לאירוע סייבר בסוכנות הביטוח.

במהלך הקורס יודגשו, בין היתר, נושאים של תהליך הגנת הפרטיות בסוכנות הביטוח, רמת האבטחה הנדרשת במאגרי המידע, היערכות לאסון והתאוששות מאסון .

 

מטרת הקורס:

להבליט את חשיבות החומר הנלמד לצורכי הטמעה מעשית של ההנחיות בבית העסק ובעבודתו של הסוכן.

 

שיטת הלימוד:

הרצאה בלווי מצגות, תרגילים בכיתה להדגמה של הנושאים הנלמדים, ומסמכים עקרוניים להטמעה. 

* תעודת השתתפות תשלח למשתתפי ההשתלמות


ראשי פרקים:

מפגש ראשון

ניהול המידע, הגנת הפרטיות בתהליכי העבודה, עיצוב לפרטיות ותהליכי זרימת המידע, הגנת הפרטיות באתר האינטרנט, והכנת נוהל הגנת הפרטיות וניהול מאגרי מידע. 

מפגש שני

אפיון, מיפוי ורישום מאגר מידע. הנחיה למילוי טופסי הבקשה.  

מפגש שלישי

רשימת המערכות הקריטיות ותרשים הרשת, מודולים של אבטחה להטמעה במערכות, אבטחת מידע במערכות ענן, הסכמי התקשרות עם ספקים במיקור חוץ. הכנת נוהל אבטחה.

מפגש רביעי

אבטחת מידע בתהליכי כוח אדם ומשאבי אנוש, קליטה ועזיבה של עובדים בהיבטים של הגנת הפרטיות, ניהול הרשאות, הכנת נוהל והדרכת מודעות עובדים.